GYVENIMAS PENSIONATE

 


 

Pensionato gyventojams organizuojama racionali, kai reikia – speciali ar dietinė mityba. “Gerumo namu” gyventojai maitinami valgykloje, o silpnesni – savo kambariuose. Pensionate centralizuotai atliekami buitiniai darbai – drabužių skalbimas, valymas, lyginimas, patalpų ir aplinkos tvarkymas, dezinfekcija. Gyventojai gali nuolat susitikti su šeima ar artimaisiais, kurie mūsų pensionate visuomet laukiami. Be to, pensionato gyventojai patys gali viešėti pas savo artimuosius. Lankytojų patogumui “Gerumo namuose” įrengti poilsio ir nakvynės kambariai.


 

Pensionate “Gerumo namai” seneliams ir neįgaliesiems gyventojams organizuojama įvairi veikla pagal jų pomėgius, poreikius ir interesus. Pensionate yra sudaryta gyventojų taryba kuri dalyvauja visose pensionato susirinkimuose, reiškia savo nuomonę bei patarimus, padeda spręsti bendrąsias problemas. Norintys gali prižiūrėti savo žemės sklypeli ir auginti įvairias daržoves bei gėles. Sudarytos sąlygos drožinėti, megzti, siūti, tapyti. Gyventojai taip pat gali tvarkyti savo kambarius bei aplinką, pagal jėgas padėt darbuotojams tvarkyti, valyti, organizuoti renginius.


 

“Gerumo namu” gyventojų patogumui veikia biblioteka už kuria atsakingas vienas pensionato gyventojas. Mūsų bibliotekoje yra apie 3500 knygų, įvairių temų, dalis jų yra užsienio kalba. Norintiems dar didesnio pasirinkimo sudaromos sąlygos lankytis Romainių rajono bibliotekoje. Į susitikimus gyventojams rūpimais klausimais kviečiami kompetentingi pašnekovai – medikai, juristai, psichologai. Nuolat atnaujinami stendai su gyventojams aktualia informacija.


 

Pensionatas “Gerumo namai” turi visiškai atskirą savo koplyčia. Mūsų namuose organizuojamos ir švenčiamos visos religines šventės – Kūčios, Šv. Kalėdos, Šv. Velykos. Jose visada dalyvauja Raudondvario kunigas Augustinas. Koplyčioje vyksta Šv. Mišios, pamaldos, giedami rožančiai, gyventojai gali melstis individualiai. Už kiekviena mirusįjį aukojamos Šv. Mišios, kunigas palydi į kapines – jei tik buvo išreikšta tokia gyventojo ar jo artimųjų valia. Per pensionato gyvavimo metus čia susituokė dvi senyvo amžiaus poros, kurias taip pat laimino ir šventino kunigas Augustinas.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *